Połobskosłowjanska jězba

Basnje Baala Müllera

baje a legendy, swjatnišća a historiske městna słowjanskeho pohanstwa w Němskej

 

Wot nětk na předań w knižnym wobchodźe abo přez tule stronu bjezposrědnje pola awtora k skazanju (96 stron, płatowa wobalka ze złotym raženjom, płaćizna 15,00 €, připósłanje 2,00 € – po přeću so signuje).

 

Dla dalšich informacijow a tekstowych pokazkow klepniće prošu z myšu na přisłušny poskitk.